Aktualności

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD).