Kreatywna nauka chemii i zawodoznawstwo

Skrót

21 września 2021roku, pod opieką wychowawcy oraz pedagoga szkolnego, klasa 7a wzięła udział w pokazach chemicznych na Wydziale Biotechnologii KUL, organizowanych w ramach Festiwalu Nauki. Młodzież miała okazję poznać interesujące eksperymenty, bazujące na wykorzystaniu własności związków chemicznych oraz zapoznać się w praktyce, z chemiczną techniką analizy ilościowej, zwanej miareczkowaniem.

Uczestnicy entuzjastycznie i z zaangażowaniem wykonywali pasjonujące doświadczenia. Największe wrażenie na uczniach wywarła "zabawa" suchym lodem, ukazująca magię stojącą za nauką.  Wizyta stała się również okazją do poszerzenia wiedzy uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, poznania ścieżki edukacyjnej pracownika naukowego, motywacji związanej z wyborem profilu kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych badających naturę  i właściwości substancji oraz zachodzących pomiędzy nimi przemian.
Zachęcamy wszystkich rodziców naszych uczniów do dzielenia się pasją wykonywanego zawodu przy współpracy z wychowawcami klas lub pedagogiem szkolnym, realizującym zadania doradcy zawodowego w roku szkolnym 2021/22.

Paulina Mełgieś-Szostak- wychowawca
Katarzyna Koper- pedagog