Zmiana zasad korzystania z szatni przez pierwszoklasistów

Skrót

Zmiana zasad korzystania z szatni przez pierwszoklasistów od dnia 6 września 2021

 
Szanowni Państwo

Informuję, że w okresie adaptacyjnym pierwszoklasistów przyjmujemy podane poniżej zasady postępowania.
1. Do szatni uczniów klas 1 mogą wprowadzić rodzice i pomagają im w czynnościach porządkowych. 
2. Wychowawcy klas 1 lub inni pracownicy szkoły przejmują opiekę nad dziećmi po wyjściu z szatni.
3. W sytuacji odbierania dzieci klas 1 ze świetlicy rodzice komunikują się przez wideodomofon i przejmują opiekę nad nimi w szatni.
4. W przypadku dzieci klas 1 udających się do domu bezpośrednio po lekcjach, wejście rodziców do szatni  jest możliwe po wybraniu przycisku recepcja
5. Dzieci i rodzice klas pierwszych wychodzą ze szkoły wyjściem na poziomie -1 obok sali sportowej.