Budując więzi - zajęcia grupowe

Skrót

Wrażliwość i responsywność względem potrzeb i emocji dziecka to istotne cechy dorosłego, pozwalające budować bezpieczne przywiązanie. Doświadczeni pandemiczną izolacją, rozumiemy jak istotne jest świadome tworzenie bliskich relacji w społeczności szkolnej.

Nauczyciel może i powinien  pokazać dziecku, że zauważa jego emocje oraz pojawiające się zmiany w zachowaniu i empatycznie na nie odpowiada. Takie przeświadczenie towarzyszyło nam podczas inicjowania zajęć grupowych dla klas I, które dobiegły końca.
Spotkania były okazją do rozwijania wrażliwości uczniów, doskonalenia umiejętności rozmowy o uczuciach, wewnętrznych przeżyciach, stanach, lękach, kłopotach i radościach. Dzieci biorąc udział w zabawach grupowych, nabywały określone kompetencje społeczne, takie jak umiejętność samokontroli, współpracy, rozwiązywania konfliktów oraz wyrażania własnych opinii.

Katarzyna Koper- pedagog