Debata "Wartości w życiu szkoły"

Skrót

W dniu 29.04.2021r odbyła się debata ogólnoszkolna poświęcona wartościom, wokół których pragniemy budować nasze relacje w środowisku szkolnym. Podczas spotkania uczniowie zrelacjonowali przebieg debat w klasach oraz wzięli udział w rozmowie na podstawie pytań kierowanych do dorosłych uczestników dyskursu.

Uznanie przyjętych norm i rozwijanie pożądanych społecznie postaw ma miejsce wtedy, kiedy angażuje wszystkich członków społeczności, w której mają one obowiązywać. Dlatego w debacie ogólnoszkolnej wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz kadra zarządzająca. Ponieważ przedmiotem debaty były wartości, uczniowie mieli również okazję podjąć dyskusję, z zaproszonymi gośćmi, występującymi w roli ekspertów. Byli nimi: dr Wojciech Lewandowski, etyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ks. Bogdan Zagórski, proboszcz parafii św. Jana Kantego w Lublinie. Owocem spotkania było wyłonienie nadrzędnej wartości jaką według uczestników, jest człowiek w jego człowieczeństwie i poszanowaniu niezbywalnego prawa do godności.  


Katarzyna Koper- pedagog 

Zuzanna Dados- psycholog