Komunikat nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół nr 13

Skrót

Komunikat nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie z dnia 11 października 2020 r. dotyczący zawieszenia zajęć w oddziale 0F Przedszkola nr 88 w Zespole Szkół nr 13 w Lublinie

Komunikatnr 1 o zawieszeniu zajęć w oddziale 0 F Przedszkola nr 88 w Zespole Szkół nr 13 w Lublinie z dnia 11 października 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczna zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.u. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia w oddziale 0 F Przedszkola nr 88 w Zespole Szkół nr 13 w Lublinie okresie od 12 października 2020 r. do dnia 16 października 2020 r.

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Marek Błaszczak

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie