Zajęcia profilaktyczne

Skrót

Kryzysy są w rozwoju dzieci i młodzieży czymś koniecznym i naturalnym, jednak ich niekorzystny przebieg grozi ograniczeniami w zakresie panowania nad własnymi procesami psychicznymi i zachowaniami. Chcąc przygotować uczniów do pokonywania wyzwań rozwojowych, zaprosiliśmy jedną z klas III do wzięcia udziału z zajęciach w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego „Spójrz Inaczej”.

Nadrzędnym celem programu jest wyposażenie dzieci w kompetencje pozwalające radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, rozumieć siebie, poruszać się w sieci interakcji społecznych oraz odnajdywać w sobie oparcie w trudnych sytuacjach. Program obejmuje treści zgrupowane w czterech blokach tematycznych. Dotyczą one uczestnictwa w grupie, postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć oraz rozwiązywania problemów i dbania o zdrowie. Stanowi on profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. 

Realizatorki programu:
Katarzyna Koper- pedagog 
Monika Stachowicz- wychowawca, nauczyciel biologii