Giełda innowacyjnych pomysłów

Skrót

Innowacje pedagogiczne mogą tworzyć nową jakość w edukacji, umożliwiając kształtowanie nowych kompetencji kulturowych czy cech osobowości uczniów. Czynią też proces uczenia się ciekawszym i łatwiejszym dla uczniów. Giełda innowacyjnych pomysłów z ZS 13 w prezentacji. Polecam.

 
Terminem innowacja pedagogiczna określa się świadome wprowadzanie nowych dla danej placówki edukacyjnej rozwiązań, celem wymiernego udoskonalenia jakości jej pracy. Innowacje pedagogiczne mogą tworzyć nową jakość w edukacji, umożliwiając kształtowanie nowych kompetencji kulturowych czy cech osobowości uczniów. Czynią też proces uczenia się ciekawszym i łatwiejszym dla uczniów.

Przyczyniają się również do rozwoju zawodowego nauczycieli. Dają im satysfakcję z pracy, eliminują rutynę i zapobiegają wypaleniu. Z innowacjami edukacyjnymi wiąże się nadzieje na uczynienie szkoły instytucją lepiej przystosowaną do rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Stwarzają szansę na podniesienie wyników działalności pedagogicznej szkół.
Pozwalają skutecznie rozwiązywać problemy dydaktyczne i wychowawcze, które dotychczas pozostawały nierozwiązywalne lub były rozwiązywane w sposób niesatysfakcjonujący.  [1]

Działania innowacyjne w Zespole Szkół nr 13 pobudzają do kreatywnych działań już od przedszkola, a uczniowie mają szansę na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.


Giełda innowacyjnych pomysłów z ZS 13 w prezentowanym załączniku. 
Materiał przygotowała: Barbara Bałdyga
 

[1] Atroszko B., Atroszko P.; Innowacje edukacyjne w polskiej szkole – szanse i zagrożenia (Osiński J., Negacz K., Obłąkowska-Kubiak K. (red.); Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej 

Galeria

Zobacz całą galerię