Informacja o organizacji nauczania hybrydowego w dniach 26.04 - 29.04.2021

Skrót

Informacja o organizacji nauczania hybrydowego w dniach 26.04 - 29.04.2021

Szanowni Państwo, 

Za pośrednictwem dziennika lekcyjnego została do Państwa przesłana informacja o organizacji zajęć w systemie hybrydowym w klasach 1 - 3 w dniach 26.04 - 29.04.2021.
Organizacja nauczania w klasach 4 - 7 pozostaje bez zmian.

Z poważaniem 
Marek Błaszczak