Dzień Bezpiecznego Internetu

Skrót

W ramach projektu Saferinternet.pl, którego celem jest zwiększanie świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowoczesne techniki komunikacji, nasza szkoła przystępuje do akcji ”Dzień Bezpiecznego Internetu”. Podczas zajęć wychowawczych oraz lekcji informatyki, zrealizowane zostaną warsztaty z trzech obszarów tematycznych.

Należą do nich:
1. Rozmowy o zagrożeniach.

- niebezpieczne treści,
- niebezpieczne kontakty,
- niebezpieczne działania,

- nadużywanie internetu

 
2. Nauka krytycznego odbioru informacji z sieci.
3. Nauka budowania własnego wizerunku online.
Efektem przeprowadzonych zajęć będzie realizacja miniprojektu, przygotowanego przez każdą z klas w postaci plakatu, prezentacji lub filmu poświęconego omawianej tematyce.