Tydzień eTwinning - działania projektowe w szkole

Skrót

Nasza szkoła dołączyła do programu eTwinning poprzez realizację działań projektowych w tygodniu eTwinning od 20 do 24 listopada 2023r. Tegoroczna nazwa projektu - W europejskim stylu.

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna


eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.

Nasza szkoła dołączyła do programu eTwinning poprzez realizację działań projektowych w tygodniu eTwinning od 20 do 24 listopada 2023r.

 
Wykaz działań projektowych w naszej szkole
W EUROPEJSKIM STYLU
 • Europejski tydzień kulinarny na stołówce szkolnej
 • Wystawa i animacja tematyczna – eTwinning
 • Dzień dobry, witaj, cześć…. - powitanie europejskie
 • Syriusz w Lublinie, czyli poznajemy symbole Unii Europejskiej - zaprojektowanie stroju dla Syriusza w kolorach Lublina
 • Budowle europejskie - tworzenie budowli z klocków na wzór najsłynniejszych budowli europejskich 
 • Europejskie bajki i baśnie - wspólne czytanie bajek oraz baśni znanych europejskich twórców 
 • Hymn Unii Europejskiej - nauka Hymnu Unii Europejskiej
 • Europejskie stolice  - prezentacja w Canva, praca plastyczna dotycząca konkretnego miasta bądź budowli
 • Znane obiekty europejskie - wykonanie rysunku, format A4,  dowolna technika przedstawiająca znany obiekt w Europie
 • Znani Europejczycy - przygotowanie albumu/lapbooka lub prezentacji o znanym Europejczyku.
 • Europejskie projektowanie  - projektowanie obiektu 3D przy użyciu oprogramowania do modelowania. Klasy VI-VIII
 • Europejskie stolice – ciekawostki
 • Z Don Kichotem i Sancho Pansą przemierzamy świat - motyw Don Kichota w literaturze i sztuce
 • Znane dzieła europejskich artystów - uczniowie wykonają prace na podstawie znanych dzieł malarskich
 • Flagi państw europejskich w języku angielskim – poznajemy flagi państw europejskich – gry i zabawy językowe.


Szkolne koordynatorki projektu:
p. Barbara Bałdyga, p. Magdalena Migdał  - Jarosz


Wykaz działań realizowanych w szkole – załącznik
Tydzień eTwinning – animacja - LINK
Europejski tydzień kulinarny - animacja - LINK