Egzamin próbny ósmoklasistów

Skrót

W dniach od 21 listopada do 23 listopada 2023 roku ósmoklasiści przystępują do egzaminu próbnego.

W czasie trwania egzaminu próbnego uczniowie i nauczyciele klas I – III oraz nauczyciele świetlicy szkolnej pracują zgodnie z planem. Zmiana organizacyjna nastąpi w poziomie klas IV - VII. W dniach 21.11.2023 - 23.11.2023 uczniowie tych klas przychodzą do szkoły o godzinie 9.45 (wtorek, środa), o godzinie 10.30 (czwartek). Szczegółowy opis zajęć w klasach IV - VII zostanie przedstawiony w osobnym komunikacie przez wychowawców klas i zostanie wyświetlony na telebimach.
W czasie trwania egzaminu próbnego uczniowie klas ósmych nie mają zajęć lekcyjnych. Udział w egzaminie próbnym jest obowiązkowy. Uczniowie piszą egzamin w czterech salach: 2.48, 2.50, 2.51, 2,54 (II piętro).