10 edycja Budżetu Obywatelskiego

Skrót

Informacja o głosowaniu w X edycji Budżetu Obywatelskiego


Informuję, że w X edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszony został projekt O-27 Sportowa Berylowa, którego celem jest stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego obok szkoły. Wartość projektu 1 000 000 zł.
W imieniu  Szkoły, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 58, Przedszkola nr 88 oraz Rady Dzielnicy Czuby Południowe zwracam sie do wszystkich mieszkańców dzielnicy o udział w głosowaniu na projekt, z którego będą korzytsali poza szkołą wszyscy mieszkańcy.
Projekt zgłoszony został przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy.

Informuję, że na wniosek Rady Rodziców przygotowujemy dla Państwa możliwość głosowania wraz dziećmi w szkole.
Dla osób preferujących tradycyjny sposób głosowania w załączeniu zamieszczamy kartę do głosowania.


Informacja o głosowaniu 
Jak głosować


Skrócony opis 
Tereny sportowe przy ul. Berylowej, zlokalizowane poniżej szkoły na Berylowej obejmują teren ok 5 tys m kw. To duży teren, więc projekt będziemy realizować etapami. Etap I to 
utworzenie ciągu komunikacyjnego z murkami oporowymi i oświetleniem. W kolejnych  etapach będziemy mogli wspólnie zrealizować boisko do koszykówki, wielofunkcyjny plac 
gier, strefę trampolin, boisko do gry w bule, szachy, siłownię, ścieżkę sensoryczną.
Szczegółowy opis
W dzielnicy Węglin Południowy nie ma terenu sportowo - rekreacyjnego, dlatego teren położony przy szkole jest do tego idealny. Sportowa Berylowa jest odpowiedzią na potrzeby 
szczególnie starszych dzieci, które nie mają miejsca do spędzania czasu. Dzieci szkolne zyskają bezpieczną przestrzeń do spędzania czasu na powietrzu a pozostali oazę dobrze 
urządzonej przestrzeni sportowo rekreacyjnej. Należy pamiętać, że Węglin PD to jedna z dzielnic miasta, w której przybywa dużo mieszkańców, dlatego musimy zadbać o odpowiednią infrastrukturę sportowo rekreacyjną.

Tutaj można głosować O-27 Sportowa Berylowa