Zmiana terminu egzaminu na kartę rowerową

Skrót

Szczegóły egzaminu na kartę rowerową. Harmonogram

Ze względu na złe warunki atmosferyczne, część praktyczna egzaminu na kartę rowerową zostaje przesunięta na 01.06.2023 r.

Zbiórka na parkingu przed głównym wejściem do szkoły.
Do egzaminu przystępują osoby, które zdały egzamin teoretyczny.
Uczeń zdaje egzamin na własnym rowerze mającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. Prosimy o zabranie kasku.
Wynik części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Harmonogram

Klasy

Godzina

4A, 4B, 4D

08:50-09:40

4C, 4E, 4F

09:45-10:30

Klasy 5-8

09:45-10:30

Aby uzyskać kartę rowerową, uczeń musi najpierw zaliczyć test kwalifikacyjny z przepisów ruchu drogowego oraz jazdy na rowerze. Po tym, gdy uzyska akceptację swojego wychowawcy klasy, rodzica na wydanie karty, uczeń składa w recepcji szkoły swoje zdjęcie o wymiarach 45 x 35 mm opisane swoimi danymi: imię, nazwisko, klasa.
Karta rowerowa zostanie wydana bezpłatnie w recepcji szkoły nie wcześniej niż po upływie tygodnia od daty egzaminu.