Miejski Aktywator Młodzieżowy

Skrót

- program grantowy w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023


W ramach obchodów Europejskiej stolicy Młodzieży Lublin 2023 został uruchomiony nowy program grantowy, skierowany do nieformalnych grup młodzieży w wieku od 10 do 30 lat, nakierowany na realizację inicjatyw o charakterze społecznym i obywatelskim.

Do dnia 2 czerwca br. trwa nabór wniosków projektowych.

Wszelkie informacje i materiały dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej Miasta Lublin - link oraz operatora programu Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży "Teatrikon" - link.