Szkolenie dla rodziców

Skrót

We współpracy z radą rodziców, w dniu 20.04.2023r zorganizowano spotkanie dla rodziców, którego celem było zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży.

W roli prelegentki wystąpiła Pani Anna Mańkowska, psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień, dydaktyk akademicki. Posiadająca doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz w prowadzeniu działań profilaktycznych w obszarze uzależnień.  Spotkanie dotyczyło profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki dostępne bez recepty)

Magdalena Janicka-psycholog
Katarzyna Koper-pedagog 

Galeria

Zobacz całą galerię