Cykl szkoleń w ramach tygodnia eTwinning

Skrót

W ramach tygodnia eTwinning zainteresowani nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w cyklu trzech szkoleń eTwinning, które poprowadziła pani Beata Wójcik, ambasador eTwinning w województwie lubelskim.

W uzgodnieniu z Panem Dyrektorem Markiem Błaszczakiem, w ramach tygodnia eTwinning zainteresowani nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w cyklu trzech szkoleń eTwinning, które poprowadziła pani Beata Wójcik, ambasador eTwinning w województwie lubelskim.

Opis szkoleń:
  • warsztaty komputerowe Dołącz do eTwinning, podczas których uczestnicy mieli możliwość rejestracji w Programie, zostali zapoznani z podstawowymi informacjami o programie eTwinning oraz platformą eTwinning Live
  • warsztaty komputerowe Załóż projekt eTwinning, przeznaczone były dla nauczycieli zarejestrowanych w Programie, którzy chcieliby zarejestrować nowy projekt eTwinning
  • warsztaty komputerowe Narzędzia informatyczne z eTwinning, przeznaczone dla wszystkich nauczycieli zarejestrowanych w eTwinning.
Dzięki odbytym szkoleniom nauczyciele naszej szkoły będą mogli miedzy innymi realizować projekty krajowe oraz międzynarodowe eTwinning oraz wspomagać działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wzrostu kompetencji informatycznych, szczególnie w zakresie programowania (kodowania) i zagadnień pokrewnych. Szkolenia umożliwią nauczycielom również współpracę ze szkołami i przedszkolami z całej Europy i nie tylko dodatkowo uatrakcyjnią realizowanie podstawy programowej w ciekawej formie, która pobudzi kreatywność uczniów (innowacyjna edukacja).

Dziękujemy serdecznie Pani Beacie Wójcik za cykl szkoleń i za niezwykle cenną wiedzę, którą z pewnością wykorzystamy nie tylko przy realizacji projektów eTwinning, ale również w codziennej pracy z uczniami.

 
Magdalena Migdał - Jarosz, Barbara Bałdyga
koordynatorki działań eTwinning w SP58


 

Galeria

Zobacz całą galerię