Szkolna kampania informacyjna - „Znamię! Znam je?”

Skrót

Uczniowie przygotowali szkolną kampanię informacyjną dla całej społeczności szkolnej pod tytułem „Znamię! Znam je?”.

Szkolna kampania informacyjna
- „Znamię! Znam je?”

W listopadzie uczniowie klasy 7b przystąpili do realizacji programu profilaktyki czerniaka w naszej szkole. Kampania organizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka, przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Celem programu było budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. Uczniowie podczas lekcji biologii dowiedzieli się czym jest czerniak, jakie są czynniki ryzyka zachorowania oraz jakie są metody skutecznej profilaktyki. Uczniowie przygotowali szkolną kampanię informacyjną dla całej społeczności szkolnej pod tytułem „Znamię! Znam je?”.
 

Informację przygotowała:

P. Monika Stachowicz

Galeria

Zobacz całą galerię