Europejski Dzień Języków w klasach starszych

Skrót

Z okazji Europejskiego Dnia Języków uczniowie klas starszych mieli okazję wykazać się umiejętnościami informatycznymi i językowymi. Ich zadanie polegało na stworzeniu gry, testu lub quizu w aplikacji Wordwall, Kahoot, Quizziz lub Learning Apps na temat wybranych państw Europy.

To wyzwanie miało na celu kształtowanie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji, rozwijania kompetencji językowych oraz informatycznych. Tworzenie gier w celach edukacyjnych wpisuje się również w ideę tutoringu uczniowskiego, gdyż uczniowie dzielą się swoimi autorskimi zasobami dydaktycznymi w celu nabywania wiadomości. Efekty pracy można obejrzeć w kolekcji Wakelet.

Gratulujemy wszystkim autorom nadesłanych linków
i zapraszamy do wspólnej zabawy!

https://wakelet.com/wake/ZO4_sP8BrLOTkp5qRe2G2

Magdalena Migdał - Jarosz
we współpracy z Zespołem Innowacji