Szkolna inicjatywa profilaktyczna

Skrót

W minionym roku szkolnym 2021/2022 wraz z wychowawcami klas 6a,7a oraz 8b, przeprowadziłyśmy szkolną inicjatywę profilaktyczną „Nawigacja w każdą pogodę” (w skrócie NWKP) opracowaną przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w ramach programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

NWKP realizuje cele i zadania profilaktyki uniwersalnej oraz promocji zdrowia psychicznego. Intencją naszych spotkań z uczniami oraz ich rodzicami, było wzmocnienie naturalnych zasobów w wymiarze osobistym, rodzinnym i środowiskowym oraz wypracowanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi. Akceptacja uczuć, kierowanie własnymi zachowaniami, szukanie wsparcia, dostrzeganie pozytywów, świadomość własnych celów oraz wspieranie innych to umiejętności o jakie udało nam się wzbogacić dotychczasowe style radzenia sobie.  

Katarzyna Koper-pedagog  
Zuzanna Dados- psycholog