SDGs: Lights, Camera, Action! - Międzynarodowy projekt eTwinning

Skrót

W naszej szkole został zrealizowany kolejny projekt międzynarodowy w ramach współpracy eTwinning. Tym razem uczniowie klasy piątej współpracowali z rówieśnikami z Hiszpanii, Portugalii, Serbii oraz Turcji. Projekt dotyczył Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli Agendy 2030 uchwalonej przez ONZ w 2015 roku.

SDGs: Lights, Camera, Action! - Międzynarodowy projekt eTwinning


W naszej szkole został zrealizowany kolejny projekt międzynarodowy w ramach współpracy eTwinning. Tym razem uczniowie klasy piątej współpracowali z rówieśnikami z Hiszpanii, Portugalii, Serbii oraz Turcji. Projekt dotyczył Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli Agendy 2030 uchwalonej przez ONZ w 2015 roku. Ma ona charakter uniwersalny, horyzontalny i jest bardzo ambitna. Obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy.
  • Aby dowiedzieć się więcej na temat Celów zrównoważonego rozwoju, koniecznie odwiedź stronę Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Cele zrównoważonego rozwoju - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
  • Głównym zadaniem uczniów było stworzenie filmów obejmujących wybrane cele zrównoważonego rozwoju korzystając z technologii edukacyjnej. Klipy miały promować założenia Agendy 2030. Uczniowie podeszli bardzo kreatywnie do zadania, a cele, jakie wybrali to:
Cel 5: Równość płci
Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne
Cel 14: Życie pod wodą
  • Projekt trwał od stycznia do czerwca 2022 roku, obejmował fazę wstępną, czyli zapoznanie się z Agendą 2030 i 17 celami zrównoważonego rozwoju, fazę główną, czyli tworzenie filmów i ich kompilacja oraz fazę końcową, czyli festiwal filmowy, na którym ocenialiśmy filmy uczniów z państw partnerskich. Udział w projekcie to nie tylko doskonała okazja do doskonalenia umiejętności językowych, społecznych, komunikacyjnych i informatycznych, lecz także uświadomienie, z jakimi globalnymi problemami boryka się świat i co należy robić, aby walczyć z ich skutkami.
Zapraszamy do fotorelacji na Wakelet: https://wke.lt/w/s/2mpPRT

Filmy stworzone przez naszych uczniów udostępnione są na bezpiecznej platformie TwinSpace.


Koordynator projektu:
Magdalena Migdał - Jarosz

 

Galeria

Zobacz całą galerię