Debata Uczniowska

Skrót

Debata jako metoda pracy, rozwijająca w uczniach wielostronne umiejętności, na trwałe zapisuje się w życie naszej szkoły. W tym roku jej tematyka dotyczyła dwóch zagadnień, klasy 4-5 rozpatrywały temat poszanowania różnic w relacjach społecznych, natomiast klasy 6-7 podejmowały problem autorytetu we współczesnym świecie.

W szkolnej debacie poprzedzonej debatami, poprowadzonymi w klasach, brało udział kilkoro ekspertów, reprezentujących grono pedagogiczne  oraz radę rodziców wraz z gościem ks. Bogdanem Zagórskim, proboszczem parafii św. Jana Kantego w Lublinie.  Rolę moderatorów pełnili przedstawiciele samorządu uczniowskiego, którzy zarządzali pytaniami uczniów z sali.

Katarzyna Koper-pedagog
Zuzanna Dados- psycholog

 

Galeria

Zobacz całą galerię