Giełda innowacyjnych pomysłów - I półrocze rok szkolny 2021/2022

Skrót

Zespół Innowacji prezentuje podsumowanie realizacji innowacji pedagogicznych w oddziałach przedszkolnych, świetlicy szkolnej, edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach starszych ZS 13 w I półroczu roku szkolnym 2021/2022.

Giełda innowacyjnych pomysłów

- I półrocze rok szkolny 2021/2022

Zajęcia w których realizowane są innowacje okazały się bardzo atrakcyjne dla uczniów. Dzieci są aktywne, twórcze i wykazują się ciekawością poznawczą. Zwiększa się również ich motywacja do nauki, a co za tym idzie i efektywność nauki. Taka wysoka atrakcyjność zajęć jest widoczna dzięki różnorodnym metodom, formom i środkom dydaktycznym które są wykorzystywane w procesie uczenia się.
Kreatywność jest wyjściem poza wyobraźnię, bo wymaga, żeby daną rzecz rzeczywiście wykonywać, a nie tylko myśleć o niej.  Ken Robinson

Zespół Innowacji prezentuje podsumowanie realizacji innowacji pedagogicznych w oddziałach przedszkolnych, świetlicy szkolnej, edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach starszych ZS 13 w  I półroczu roku szkolnym 2021/2022.


W załączniku:

Animacja -  Giełda innowacyjnych pomysłów z fotorelacją
Plik pdf – Giełda innowacyjnych pomysłów z fotorelacją
Zespół Innowacji 

Galeria

Zobacz całą galerię