Razem dla siebie

Skrót

Odbudowywanie kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych uczniów to jedno z zadań ujętych w programie wychowawczo-profilaktycznym naszej szkoły. Warsztaty integracyjne w klasie 7a, były dla uczniów okazją świadomego współdziałania, a efektem wzajemnych interakcji stało się porozumienie oparte na wspólnych wartościach i wzajemnej gotowości niesienia sobie wsparcia.

Gotowość przyjęcia określonej roli w grupie, podporządkowania się wspólnym ustaleniom oraz dokonania oceny własnego zachowania i jego wpływu na innych to tylko niektóre z umiejętności, rozwijane w trakcie udziału w zabawach interakcyjnych. Były one również źródłem radości, przyjemności, satysfakcji i wzajemnego poznania, o czym świadczą roześmiane twarze uczestników.

Katarzyna Koper-pedagog
Paulina Mełgieś-Szostak-wychowawca

 

Galeria

Zobacz całą galerię