Edukacja pozaformalna w ramach zajęć z doradztwa zawodowego

Skrót

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego, w jednej z klas 7, odbyło się spotkanie z pracownikami lubelskiej Fundacji „ Sempre a Frente”, którzy zaznajomili uczniów z ideą edukacji pozaformalnej. Fundacja jest jedynym Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesk Polska w województwie lubelskim, wspiera dzieci i młodzież w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych, realizując programy profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne. 

Edukacja pozaformalna to uznany i coraz bardziej rozpowszechniony sposób zdobywania i rozwijania kompetencji, uczenia się o otaczającym świecie, towarzyszących nam w nim relacjach społecznym oraz o nas samych. Nowa ekonomia bazująca na wiedzy, informacji, innowacjach i postępie technologicznym tworzy wyzwania edukacyjne, o których rozmawialiśmy z uczniami.

Galeria

Zobacz całą galerię